Každý môže mať dve roboty alebo začať podnikať - Katarína Van Derham, modelka, herečka