Kritická doba bude trvať do roku 2025 - Katarína Čičmancová, numerologička