Pozor na motýle v bruchu, sú to nespracované traumy - Nora Lauková, expert na neverbálnu komunikáciu