Maťo Ďurinda o otcovstve, drogách, vojnách a nahrávaní albumu Uprostred chaosu

Zdroj: Zoznam.sk