Vymenila by som všetko za to, aby tieto deti mohli žiť - Alexandra Hovancová, riaditeľka domu Charitas sv. Jozefa