Do leta do dáme! Smola a Hrušky - Mary

Všetky videá a články k projektu Do leta to dáme nájdete aj na stránke Hudba.sk.