Do leta do dáme! Archívny chlapec - Letná etuda

Všetky videá a články k projektu Do leta to dáme nájdete aj na stránke Hudba.sk.