GS Podcast #207 – Sony útočí s PS5 Pro, zatiaľ čo Microsoft tomu nevenuje pozornosť