GS Podcast #205 - Sony prepustí skoro 1000 zamestnancov a Assassin's Creed dostane skoro 1000 častí