GS Podcast #164 - Microsoft zrejme predsa kúpi ABK a štúdia Sony sú efektívnejšie ako konkurencia