#RAPTAG Spotify streamuje bez licencie, Snoop Dogg s kvalitným albumom