Neskutočné VIDEO z Krompách: Nocuje tam viac ako milión piniek severských!

Video je súčasťou článku na dromedar.zoznam.sk Neskutočné VIDEO z Krompách: Nocuje tam viac ako milión spevavých vtákov!