Zámok Vígľaš - kedysi ruina, dnes luxusný hotel

Video je súčasťou článku na dromedar.zoznam.sk Vígľaš