Vodná nádrž Domaša: Na brehoch stojí niekoľko sporných rekreačných objektov