Zrúcaniny Turnianskeho hradu - romantická ozdoba NP Slovenský kras

Video je súčasťou článku na dromedar.zoznam.sk Turňu nad Bodvou zdobí zrúcanina hradu aj vzácne fresky