V Žiline sa začali vianočné trhy, ukážu aj život na stredovekom sedliackom dvore