Statný jeleň sa pásol v centre Tatranskej Polianky