V Pečovskej Novej Vsi sa zachovalo päť kúrií, sú spomienkou na miestnu šľachtu