Strážna veža v Žibritove - veľká pomoc v boji proti Turkom