V areáli Bratislavského hradu našli pozostatky keltsko - rímskych stavieb, sprístupnia ich aj verejnosti