Lýdia Eckhardt: Kolekcia sto modelov a strihy, ktoré vyhľadávajú reálne ženy