Peter Marcin sa rehotal tak, až musel prerušiť rozhovor

Zdroj: RTVS