Rok 1989 bol prelomový: Známe tváre si zaspomínali, čo im dnes chýba z revolučného obdobia!

Video je súčasťou článku na www.topky.sk 30 rokov po revolúcii: Malachovská, Nikodým aj Vinczeová spomínajú na prelomový rok... TOTO im chýba!