Známy moderátor v netradičnej úlohe: Bežne ho takto nevidíte!