Tlačová konferencia s dvojicou Igor Zelenay - Filip Polášek