Znižovanie produktivity v živočíšnej výrobe je výsledkom nižšej konkurencieschopnosti slovenských chovateľov

Zdroj: TASR/Jakub Popelka