Minister Budaj tvrdí, že nový riaditeľ Vodohospodárskej výstavby plní sľuby o šetrení