Prednostka MsÚ v Prešove sa vyjadruje k sume za záchranné práce na Mukačevskej ulici