Zhromaždenie Za odpochodovanie plagiátorov z politiky