J&T a EPH dopravili prvú časť pomoci Slovensku a Česku