PS/SPOLU predstavili ďalšie kroky, ako zabrániť vybrakovaniu verejných financií