Politickým stranám pridelili vo voľbách tieto čísla