V Strede nad Bodrogom došlo k násilnej krádeži bankomatu