Andrej Danko informuje o zastavení koncesionárskych poplatkov pre seniorov