Podnikatelia sa v súvislosti s ekasou musia zaregistrovať do konca júna