Na Kolonádovom moste v Piešťanoch odhalili sochu Ľudovíta Wintera