V minulosti som mal všetko a ledva som to prežil. V poslednej chvíli som vyhľadal pomoc - Jopo Poláček, producent